cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Announcements
1050
Views
0
Helpful
0
Replies
Highlighted
Beginner

Problém Cisco SPA525G zobrazení zprávy v režimu šetřiče

Přeji příjemný den,

narazil jsem na jednu drobnou chybku ve firmware tohoto jinak skvělého přístroje. V případě, že telefon (v režimu SIP) obdrží SMS zprávu a na displayi je zobrazen šetřič (hodiny), telefon zvukově oznámí přijetí zprávy, ale šetřič nelze deaktivovat běžně klávesou a telefon nereaguje. Funkční je pouze klávesa, pod níž je normálně ukryto OK pro potvrzení přečtení zprávy a klávesy pro zvednutí linek.

Zdraví

Milan Slíva

0 REPLIES 0
CreatePlease to create content
This widget could not be displayed.