cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Announcements
Please be advised, the GuideMe Wizard is no longer available on the Small Business Support Community. For search capability please use the community search field to find content related to Cisco Small Business documents, videos, and discussions.
906
Views
0
Helpful
0
Replies
Beginner

Problém Cisco SPA525G zobrazení zprávy v režimu šetřiče

Přeji příjemný den,

narazil jsem na jednu drobnou chybku ve firmware tohoto jinak skvělého přístroje. V případě, že telefon (v režimu SIP) obdrží SMS zprávu a na displayi je zobrazen šetřič (hodiny), telefon zvukově oznámí přijetí zprávy, ale šetřič nelze deaktivovat běžně klávesou a telefon nereaguje. Funkční je pouze klávesa, pod níž je normálně ukryto OK pro potvrzení přečtení zprávy a klávesy pro zvednutí linek.

Zdraví

Milan Slíva

CreatePlease to create content
This widget could not be displayed.