cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
cancel
Announcements

Welcome to the Cisco Small Business Community

Have a question? Click on a topic board below to get started in the community.
Get the latest news in this issue of the Cisco Small Business Monthly Newsletter

Novinky firmware verze 1.1.x pro switche Cisco SF/SG 200 a 300

819
Views
0
Helpful
0
Comments

Nový firmware pro switche řady Cisco 200 a 300 Series: Nový management, bezpečnostní funkce, přidána podpora Voice

Nový firmware řady 1.1.x obsahuje tyto hlavní novinky/změny:

  • Automatická funkce voice VLAN vytváření a propagování na dlaší prvky v síti
  • Synchronizace voice VLAN a QoS parametrů S IP phones a Cisco voice platformou UC3xx/UC5xx
  • Automatická konfigurace switch portů na základě dynamicky nalezených zařízení access points, IP phones, switches, unified communications platforms, a další
  • Automatické nastavení zabezpečení portů pomocí Auto Smartports
  • Možnost používat CDP, LLDP-MED, Auto Smartports, a další Cisco inteligentní software pro nastavení bez uživatele

  • Cisco Discovery Protocol: Automatická detekce všech zařízení připojených k síti a nastavení instrukcí těchto zařízení pro používání voice VLAN nebo QoS parametrů.

  • Cisco Auto Smartports: Smartports automaticky nastavuje porty se specifickým zabezpečením, QoS pro daná zařízení.

  • Cisco Textview: olnohodnotná Text-based konfigurace. Menu-based CLI zůstává také zachována. Doplněním je i klasická Web-based GUI, SNMP/RMON, i nástroj FindIT.

  • Zlepšené Zabezpečení: Nové funkce Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard. Secure Core Technology (SCT).

  • Q-in-Q: Povolení VLANs transparentně přes sít poskytovatele a izolace ostatního provozu uživatelů.

support@cisco-partners.cz

CreatePlease to create content
This widget could not be displayed.